قوانین و مقررات ثبت نام کسب و کارها در پادیوم

آشنایی با انواع کسب‌وکارها در پادیوم

اشخاص حقیقی و کسب‌وکارهای خانگی بدون کد اقتصادی

اگر یک توسعه‌دهنده مستقل هستید یا یک کسب‌وکار خانگی را اداره می‌کنید و «کد اقتصادی» معتبر ندارید، می‌توانید به عنوان یک شخص حقیقی در پادیوم ثبت‌نام کنید. در این صورت، احراز هویت شما بر اساس اطلاعات مالک کسب‌وکار و با شرایط و سقف‌های مالی مطابق جدول زیر صورت می‌گیرد. شایان توجه است که برای ثبت این نوع کسب‌وکار، ابتدا باید به عنوان فرد حقیقی به عنوان مالک کسب‌وکار در سرزمین هوشمند پاد ثبت‌نام کنید، و سپس با حساب کاربری حقیقی خود، نسبت به ثبت کسب‌وکار خانگی اقدام کنید.

جدول1. شیوه‌ی احراز هویت و سقف خدمات مالی و بانکی به اشخاص حقیقی فاقد کد اقتصادی (پیش از فرایند تایید)
(سقف‌های روزانه به ریال – ارقام به صورت تجمیعی با مالک کسب‌وکار محاسبه می‌شود)

سطح احراز مالک کسب‌وکارشیوه احرازحداکثر تسویه به حساب خود (CashOut)حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut)افزایش موجودی (CashIn)سقف موجودیانتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند)صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده)حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
سطح ۱احراز شماره موبایل از طریق ارسال کد (OTP)۵,۰۰۰,۰۰۰-۱,۰۰۰,۰۰۰
جهت تست
۵,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۲تطابق کد ملی و شماره موبایل۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۳احراز اطلاعات هویتی شامل تاریخ تولد۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۴تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملی۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۵احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰مطابق قواعد بانک مرکزی

تبصره: این دسته کسب‌وکارها می‌توانند با تکمیل اطلاعات مالک کسب‌وکار تا سطح ۴، درخواست تایید و ارتقا کسب‌وکار خود را در پنل خود در پادیوم در بخش « ویرایش اطلاعات کسب‌وکار» پنل، ارسال نمایند. در این صورت سطح مالی مربوطه ارتقا می‌یابد. در این دسته از کسب‌وکارها، احراز هویت شامل بررسی مدل کسب‌وکار، فرایندهای مالی و نیز احراز آدرس است که توسط کارشناسان پادیوم صورت می‌گیرد. در صورت تایید، سطوح این دسته از کسب‌وکارها بر اساس جدول ۲ خواهد بود.

جدول ۲. سقف خدمات مالی و بانکی برای اشخاص حقیقی سطح ۴ و ۵ فاقد کد اقتصادی پس از فرایند تایید (سقف‌های روزانه به ریال)

سطح احراز مالک کسب‌وکارشیوه احرازحداکثر تسویه به حساب خود (CashOut)حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut)افزایش موجودی (CashIn)سقف موجودیانتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند)صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده)حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
سطح ۴تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملی۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰بر اساس سطح مالک کسب و کار و به صورت تجمیعی با سقف افزایش موجودی محاسبه می‌شود۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۵احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰مطابق قواعد بانک مرکزی

اصناف و کسب‌وکارهای شخصی دارای کد اقتصادی

اگر دارای کسب‌وکار شخصی هستید و یا در اصناف فعالیت می‌کنید و دارای «کد اقتصادی» معتبر هستید، با ثبت‌نام در پادیوم و تکمیل فرآیند احراز هویت، می‌توانید با سقف‌های مندرج در جدول ۳ از خدمات بانکی و مالی بهره‌مند شوید. به منظور تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در پادیوم، باید پس از ثبت‌نام در پادیوم و ورود به پنل کسب و کار خود، در قسمت « ویرایش اطلاعات کسب و کار »، فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید و درخواست تایید کسب و کار خود را ارسال نمایید. پس از بررسی و صحت سنجی اطلاعات شما، کسب و کار شما تایید خواهد

جدول ۳. سقف خدمات مالی و بانکی برای اصناف دارای کد اقتصادی (سقف‌های روزانه به ریال)

سطح احراز مالک کسب‌وکارشیوه احرازحداکثر تسویه به حساب خود (CashOut)حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut)افزایش موجودی (CashIn)سقف موجودیانتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند)صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده)حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
سطح ۴تطابق فیلم چهره ارسالی با تصویر کارت ملینامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدودنامحدود۳۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدودنامحدود
سطح ۵احراز هویت حضوری با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* در صورتی که هزینه‌کرد از پذیرنده پادی صورت گیرد، سطح مالی این دسته تراکنش برای تمام سطوح نامحدود خواهد بود.

اشخاص حقوقی (سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های ثبت‌شده)

تمامی سازمان‌ها و اشخاص حقوقی ثبت‌شده می‌توانند به صورت شخص حقوقی مستقل در پادیوم ثبت‌نام کنند. به منظور تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در پادیوم، باید پس از ثبت‌نام در پادیوم و ورود به پنل کسب و کار خود، در قسمت « ویرایش اطلاعات کسب‌و‌کار »، فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید و درخواست تایید کسب و کار خود را ارسال نمایید. پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات شما، کسب و کار شما تایید خواهد شد. شایان توجه است که برای ثبت‌نام اشخاص حقوقی، نیازی نیست که ابتدا به صورت شخص حقیقی در پادیوم ثبت‌نام کرده باشید.

با ثبت‌نام و احراز هویت به عنوان شخص حقوقی، با این سقف‌ها می‌توانید از خدمات بانکی و مالی بهره‌مند شوید:

جدول 4. سقف خدمات مالی و بانکی برای شرکت‌های حقوقی ثبت شده (سقف‌های روزانه به ریال)

شیوه احرازحداکثر تسویه به حساب خود (CashOut)حداکثر تسویه به حساب دیگران (CashOut)افزایش موجودی از حساب خود (CashIn)افزایش موجودی از حساب دیگری (CashIn)سقف موجودیانتقال وجه به مخاطب و مشتریان (غیر ریفاند)صدور فاکتور (به جز فاکتورهای لغو شده)حداکثر خرید (هزینه‌کرد بابت خدمات)
اشخاص حقوقی
بدون کد اقتصادی
نامحدودبراساس قواعد حقوقی بانک مرکزینامحدود۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدودنامحدود۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰نامحدود
اشخاص حقوقی
دارای کد اقتصادی
براساس قواعد حقوقی بانک مرکزینامحدود

** این قواعد بر اساس «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. این دستورالعمل را می‌توانید با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، مشاهده نمایید.

شماره های تماس

همه روزهای هفته 24 ساعته

۰۲۱-۸۹۵۱۸۹۸۹