استعلام چک

خدمت‌دهنده

بازارچه پادیوم

گزارش فراخوانی‌های آزمایشی

تعداد فراخوانی مجاز : -
تعداد فراخوانی مصرفی : -
تعداد فراخوانی باقی‌مانده : -

GETlock serviceجستجوی چک بر روی سپرده

Header Parameters

Signature

Content-Type

Content-Type پیش فرض

Body Parameters

bodyinformation

*scApiKey

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :