استعلام اطلاعات شرکت‌ها

خدمت‌دهنده

رسمیو

GETlock serviceدریافت اطلاعات کلی شرکت

Header Parameters

Content-Type

Content-Type پیش فرض

X-Key

X-Key

Body Parameters

*Companyid

Companyid

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :

به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod