بلاک‌چین (blockchain)، به معنی زنجیره‌ای از بلوک‌هاست.

در واقع بلاک‌چین یک سیستم ثبت اطلاعات کاملا توزیع شده و بدون هیچ کنترل کننده‌ی مرکزی است. اطلاعات ثبت شده بین تمامی اعضای سیستم به اشتراک گذاشته می‌شود. با توجه به اینکه تمامی اطلاعات رمزنگاری شده و به بلوک‌های ماقبل خود وابسته است، امکان هرگونه خرابکاری از افراد گرفته می‌شود.