رباتیک ترکیب علم و تکنولوژی است. در واقع رباتیک یک شاخه‌ی میان رشته‌ای از رشته‌های مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر و چند رشته‌ی دیگر است که به ساخت، طراحی، مدلسازی، برنامه‌نویسی، راه‌اندازی و استفاده از ربات‌ها می‌پردازذ.