سیستم موقعیت‌یاب جهانی (Global Positioning System)، یک سیستم موقعیت‌یاب ماهواره‌ای است که از ۲۴ ماهواره تشکیل شده که با فاصله‌ی نزدیک به ۲۰ هزار کیلومتری (۱۹۳۰۰ کیلومتری) در محورهایی در اطراف زمین قرار دارند به صورتی که در هر ۱۲ ساعت یک مرتبه به دور زمین می‌چرخند.

پراکندگی و فاصله‌ی این ماهواره‌ها از یکدیگر به گونه‌ای است که در هر لحظه در هر نقطه از زمین چهار ماهواره قابل دسترسی هستند.

این ماهواره‌ها به طور مداوم سیگنال‌های اطلاعاتی را برای زمین ارسال می‌کنند.