شبکه شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی)، به منظور تسهیل تبادلات مالی بین بانک‌های مختلف به وجود آمده است.
مشتریان بانک‌هایی که عضو شبکه شتاب هستند، به راحتی با استفاده از کارتِ بانک خود می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان (POS)، دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) و … سایر بانک‎ها استفاده کنند. مرکز شتاب بر این تبادلات مالی نظارت دارد و تسویه حساب بین بانک‌ها را انجام می‌دهد.