فین‌تک (FinTech یا Financial technology)، به استفاده و به کارگیری از تکنولوژی در فرآیندها و خدمات مالی به صورتی نوآورانه، گفته می‌شود. با این هدف که محصولات و خدمات مالی، به گونه‌ای بهتر و کارامدتر ارائه شوند.