پاد اسپیس (POD Space)، یکی از سرویس‌های ارائه شده در سرزمین پاد است. این سرویس یک فضای ذخیره‌سازی نامحدود، امن و سریع ابری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.