HyperText Markup Language، یک زبان نشانه‌گذاری است که برای ایجاد صفحات وب از آن استفاده می‌شود. در واقع HTML ساختار یک صفحه وب را توسط نشانه‌گذاری‌ها مشخص می‌کند تا مرورگرها بتوانند صفحه‌ی مذکور را بدرستی نشان دهند.