فین وتک پارس

فین وتک پارس

فینوتک در سال 1395 راه‌اندازی شد تا راهی باشد برای شکستن قوانین سنتی و گسترش بانکداری باز. وب‌سرویس‌های فینوتک پُلی است میان بانک‌ها، کسب‌وکارهای بزرگ و حتی استارتاپ‌ها تا هر برندی بتواند به دور از انحصار از خدمات مالی و بانکی بهره‌مند شود. با APIهای ساده، شفاف و امن فینوتک و کنار هم قرار دادن آنها، دنیای جدیدی از خدمات ساخته می‌شود

    به پادیوم قدرت داده اند:
    pasargad
    fanap
    pod