فین وتک پارس

فین وتک پارس

فینتوک با هدف گذر از قوانین سنتی و هموار کردن مسیر بانکداری باز در سال ۱۳۹۵ تاسیس شد. وب‌سرویس‌های فینوتک بر پایه خدمات بانکی و مالی طراحی شده تا با کم کردن فاصله بین کسب‌و‌کارها و بانک‌ها، فضایی شفاف و امن برای خدمات بانکی نوین توسعه دهد. کسب‌وکارها می‌توانند وب سرویس های فینوتک را از پادیوم دریافت کنند.

    به پادیوم قدرت داده اند:
    pasargad
    fanap
    pod