نظام پزشکی

نظام پزشکی

این سازمان، یک سازمان مستقل حرفه ای و در برگیرنده شاغلان حرف پزشکی است که تاکنون 318319  نفر عضو در سراسر کشور دارد.

سامانه openAPI این سازمان با هدف تسهیل در یافتن اعضای جامعه پزشکی، دسترسی به اطلاعات حرفه‌ای آنان و اطمینان خاطر از دارا بودن مجوزهای لازم برای ارائه خدمات حرفه‌ای (مانند پروانه طبابت و...) ارائه شده است. این سامانه و در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 6/ 11/ ۱۳87 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۳ هیأت وزیران و نیز رسالت سازمان مبنی بر انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه‌های همگانی، ارائه شده است.

اطلاعات ارائه‌شده در پروفایل اعضای سازمان نظام پزشکی، شامل اطلاعات بروز اعضاء در بخش صلاحیت‌های حرفه‌ای بوده و در خصوص اطلاعات تماسی ارائه‌شده، آخرین اطلاعات اعلامی از سوی عضو را شامل می‌شود.    به پادیوم قدرت داده اند:
    pasargad
    fanap
    pod