شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

تولید و بهره‌برداری از حجم عظیم اطلاعات شهری با استفاده از روش‌های نوین ‌و برنامه‌ریزی برای‌توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری‌ها و توزیع و توسعه خدمات شهری که امری تخصصی و پیچیده است یکی از مهمترین دغدغه‌هایی است که همواره توجه مدیران شهرداری مشهد را به خود معطوف کرده ‌است.


شهر هوشمند به عنوان چشم انداز توسعه شهری طی سال های اخیر در کانون توجه شهرداری های کشور از منظر مدیریت شهری قرار گرفته است. سازمان فاوای شهرداری مشهد نیز در جایگاه پیشگام در این عرصه در تلاش است از طریق ایجاد بسترهای لازم و ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند در این راستا گام بردارد. لذا ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه شهروندان(زائرین و مجاورین ) شهر مشهد از اهم فعالیت های سازمان فاوا شهرداری مشهد می باشد.


در این راستا جهت توسعه شهر هوشمند سازمان فاوا برآن شد تا API سامانه های عملیاتی خود را در 4 دسته بندی شهرسازی، خدمات شهری، نقشه، حمل و نقل در اختیار متخصصین حوزه IT اعم از شرکت ها ، استارتاپ ها، استاتید، دانشجویان و برنامه نویسان آزاد قرار دهد.

    به پادیوم قدرت داده اند:
    pasargad
    fanap
    pod