توانیر

توانیر

شرکت توانیر متولی توزیع انرژی برق در سراسر کشور است. خدمات استعلام و پرداخت قبض مربوط به این شرکت، در پادیوم در دسترس هستند. 

    به پادیوم قدرت داده اند:
    pasargad
    fanap
    pod