شهرداری تهران

شهرداری تهران

شهرداری تهران از سال 1399 ارائه عمومی وب‌سرویس‌های خود را آغاز کرد و پادیوم به عنوان یکی از چهار کارگزار ارائه‌ی این APIها، همکاری خود را با سازمان فاوای شهرداری تهران آغاز کرد. حجم انبوهی از اطلاعات و سرویس‌ها از طریق این APIها در دسترس هستند. 

    به پادیوم قدرت داده اند:
    pasargad
    fanap
    pod