دریافت اطلاعات چک از روی تصویر

دریافت اطلاعات چک از روی تصویر پردازش تصویر, هوش مصنوعی

سرویس‌ها و قیمت‌‌ها

7,500 ریال
7,500 ریال
رایگان
رایگان
به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod