معرفی

سرویس تشخیص چک با دریافت تصویر چک، اطلاعاتی نظیر کد ملی صاحب چک، شماره شبای حساب، کد شعبه حساب، سریال چک و شناسه صیاد چک را نمایش می‌دهد.

این سرویس برای کلیه‌ی محصولات فین‌تکی، پرداخت و بانکی، سیستم‌های ERP و… مناسب است و می‌تواند در تسریع انجام فرآیندهای مالی کمک بسیاری کند.

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(4 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

3881056

دریافت اطلاعات چک (Cheque OCR) با استفاده از نشانی اینترنتی

10,000 ریال

3881171

سرویس دریافت اطلاعات چک (Cheque OCR) با استفاده از کد تصویر

10,000 ریال

3882771

استعلام وضعیت درخواست

رایگان

6232569

دریافت پاسخ سرویس

رایگان