معرفی

مفهوم کارتابل از گذشته تا امروز در ادبیات ادارات و شرکت‌ها وجود داشته است. اما معمولا وقتی اسم کارتابل به زبان می‌آید، ساعت‌ها کاغذبازی در ذهن شکل می‌گیرد. در خدمت حساب کارتابلی یا همان خدمات پرداخت کارتابلی، بخشی از این مفهوم الکترونیکی شده است. به وسیله‌ی حساب کارتابلی شما می‌توانید برای یک یا چند نفر در شرکت و یا بنگاه اقتصادی خود نقش تعریف کنید و بسته به نقش هر کدام در فرایندهای مالی درخواست تایید صادر کنید. این کار به شما کمک می‌کند با اطمینان خاطر بیشتری مدیریت امور مالی شرکت خود را انجام دهید و مطمئن باشید مبلغی بدون تایید افراد ذینفع در شرکت جابه‌جا نمی‌شود. خدمت حساب کارتابلی در حال حاضر بر روی حساب دیجیتال پاسارگاد وجود دارد. همچنین همه‌ی فرایندها از طریق پنل پاد صورت می‌گیرد.

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(26 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

2775884

تایید درخواست

رایگان

2775885

رد درخواست

رایگان

2775886

لغو درخواست

رایگان

2775887

پرداخت از طریق اعتبارخود برای کارتابل

رایگان

2775888

پرداخت فاکتور با استفاده از تسهیلات برای کارتابل

رایگان

2775889

پرداخت فاکتور در آینده-حساب چندامضایی

رایگان

2775890

پرداخت فاکتور با استفاده از فاکتور برای کارتابل

رایگان

2775891

انتقال وجه به مشتریان بر اساس فاکتور-حساب چندامضایی

رایگان

2775892

انتقال وجه میان حساب مجازی کسب و کار و کیف پول همان کاربر

رایگان

2775893

حساب چندامضایی-انتقال وجه به مشتریان

رایگان

2775894

انتقال وجه از کیف پول به کیف پول کاربر دیگر (مخاطب)-حساب چندامضایی

رایگان

2775895

حساب چندامضایی - برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار

5,000 ریال

2775896

برداشت اعتبار از کیف پول با ابزار

5,000 ریال

2775897

درخواست برداشت اعتبار توسط ابزار برای کارتابل

5,000 ریال

2775898

افزایش و یا کاهش اعتبار خرید کاربر

رایگان

2775899

درخواست تفویض اعتبار با تایید چند مرحله ای

رایگان

2775900

تعریف بن اعتباری برای کارتابل

رایگان

2775901

درخواست تعریف بن اعتباری با تایید چند مرحله ای

رایگان

2775902

تعریف بن تخفیف مبلغی برای کارتابل

رایگان

2775903

تعریف بن تخفیف درصدی برای کارتابل

رایگان

2775905

دریافت لیست درخواست های کارتابل برای کاربرتاییدکننده

رایگان

2775906

دریافت لیست درخواست های کارتابل برای درخواست دهنده یا تایید کننده

رایگان

2775907

لیست کارتابل برای کسب وکار

رایگان

2775908

لیست کارتابل برای کاربر

رایگان

2775909

دریافت لاگ درخواست یک تراکنش مالی برای کسب و کار

رایگان

2775910

دریافت لاگ درخواست یک تراکنش مالی برای کاربر

رایگان