معرفی

وب سرویس تبدیل شماره حساب به شبا

برای انجام برخی عملیات بانکی مانند انتقال وجه بین بانکی پایا، ساتنا و یا دریافت دستگاه کارتخوان نیاز به داشتن شماره شبا است. اما گاهی کسب‌وکارها تنها شماره حساب مشتری را در اختیار دارند. وب سرویس تبدیل شماره حساب به شبا به کسب‌وکارها کمک می‌کند به شماره شبای حساب مشتری دسترسی پیدا کنند و سایر عملیات بانکی را برای مشتریان میسر سازند.

وب سرویس تبدیل شماره کارت به حساب

بسیاری از مواقع برای انتقال وجه نیاز به داشتن شماره حساب ۱۶ رقمی است. اما بسیاری از افراد تنها شماره کارت خود را در خاطر دارند. وب سرویس تبدیل شماره کارت به حساب به کسب‌وکارها کمک می‌کند عملیات بانکی را برای مشتریان خود راحت‌تر کنند.

وب سرویس تبدیل شماره کارت به شبا

برای انجام بسیاری از عملیات بانکی مانند انتقال وجه بین بانکی پایا و ساتنا نیاز به شماره شباست. اما بسیاری از کاربران تنها شماره کارت خود را به خاطر می‌سپارند. وب سرویس تبدیل شماره کارت به شبا به کسب‌وکارها کمک می‌کند با دریافت شماره کارت از مشتری، شماره شبا را پیدا کنند و عملیات بانکی را میسر سازند.

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(3 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

3374338

تبدیل شماره حساب به شبا

6,500 ریال

3374339

تبدیل کارت به حساب

6,500 ریال

3374340

تبدیل کارت به شبا

6,500 ریال