معرفی

اعتبار اختصاصی را می‌توان به عنوان راهکاری برای ایجاد یک شبکه اعتباری داخلی میان کاربران و کسب‌و‌کارها برای خرید محصولات در نظر گرفت.

کسب‌وکارها با اعطای اعتبار اختصاصی می‌توانند امکان خرید محصولات مورد نظر خود را برای کاربران‌شان فراهم کنند. مزیت اصلی این راهکار این است که کسب‌وکارهای اعطا کننده اعتبار ، نیازی به تأمین این وجوه در لحظه تخصیص ندارند و این امکان را خواهند داشت تا در لحظه خرید و پرداخت توسط کاربر، موجودی مورد نیاز را فراهم کنند.

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(10 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

360401

تخصیص اعتبار به کاربر

رایگان

360404

دریافت لیست اعتبار اختصاصی

رایگان

360407

گزارش مصرف اعتبار اختصاصی

رایگان

360408

غیرفعال نمودن اعتبار

رایگان

363381

ویرایش اعتبار خرید

رایگان

368149

تخصیص اعتبار به کاربر دیگر

رایگان

1192847

افزایش و یا کاهش اعتبار خرید کاربر

رایگان

1192852

دریافت لیست اعتبار اختصاصی برای کاربر

رایگان

1192859

گزارش مصرف اعتبار اختصاصی خود

رایگان

1192863

فعال نمودن اعتبار

رایگان