تطبیق عکس با چهره

تطبیق عکس با چهره احراز هویت, هوش مصنوعی

سرویس‌ها و قیمت‌‌ها

7,500 ریال
رایگان
7,500 ریال
رایگان
به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod