تایید هویت کاربر به کمک تشخیص چهره

تایید هویت کاربر به کمک تشخیص چهره احراز هویت, هوش مصنوعی

سرویس‌ها و قیمت‌‌ها

13,000 ریال
رایگان
به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod