معرفی

پرداخت‌های اقساطی، دارای 4 مولفه اصلی می‌باشند:

تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس میزان اعتبار نزد ضامن، میتوانند تسهیلات متناسب با شرایط خود را دریافت نمایند و در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند.

ضامن: که پیرو قراردادی که با خریداران متقاضی دارد، طبق اصول مورد نظر خود، عملکرد خریدار را تا سقف معینی ضمانت می‌کند. در صورت عدم وجود ضامن، تسهیلات دهنده خودش میزان اعتبار اعطایی را تعیین می‌کند.

تسهیلات دهنده: که طبق قراردادی که با ضامن و فروشنده دارد، تسهیلات اعتباری یا نقدی را با شرایط بازپرداخت مشخص هنگام خرید در اختیار مشتری قرار می‌دهد. هم‌چنین محدودیت های محل مصرف تسهیلات (فروشندگان و محصولات) را تعیین می‌نماید.

فروشنده: که پیرو قراردادی که با تسهیلات دهنده دارد، اجناس یا خدمات خود را به صورت اقساطی به فروش می‌رساند.

در سرویس اقساط پاد، امکان تعریف شرایط مختلف وجود دارد و ممکن است در شرایطی، 2 یا 3 مولفه ادغام شوند.

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(36 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

1358803

011_1358803 _ دریافت لیست قراردادها توسط صاحب قرارداد

رایگان

1358973

021_1358973 _ عضویت و لغو عضویت مشتری در قرارداد تسهیلات_عضویت گروهی

رایگان

1359083

022_1359083_ عضویت در قرارداد - عضویت تکی

رایگان

1359172

023_1359172_لغو عضویت مشتری از قرارداد تسهیلات

رایگان

1359177

031_1359177_دریافت وضعیت عضویت کاربران عضو قرارداد تسهیلات

رایگان

1359241

041_1359241_بستن عضویت کاربر در قرارداد تسهیلات

رایگان

1359247

042_1359247_بستن عضویت خود در قرارداد تسهیلات

رایگان

1359267

051_1359267_لیست طرح‌های بازپرداخت قابل استفاده

رایگان

1359287

061_1359287_ثبت طرح بازپرداخت پیش‌فرض کاربر در قرارداد تسهیلات

رایگان

1359316

071_1359316_تغییر طرح بازپرداخت تسهیلات

رایگان

1359419

081_1359419_محاسبه لیست اقساط بر مبنای طرح بازپرداخت

رایگان

1359576

091_1359576_لیست تسهیلات دهنده

رایگان

1362752

092_1362752_ لیست تسهیلات دریافت شده خود

رایگان

1362753

لیست تسهیلات کارت اعتباری

رایگان

1362754

101_1362754_ دریافت لیست تسهیلات توسط کارگزار قرارداد

رایگان

1362755

111_1362755_ لیست خریدهای تسهیلاتی

رایگان

1362756

121_1362756_ بروز‌رسانی جزئیات اقساط تسهیلات

رایگان

1362757

131_1362757_لیست اقساط مشتری

رایگان

1362758

132_1362758_ لیست اقساط خود

رایگان

1362759

141_1362759_دریافت لیست اقساط توسط کارگزار قرارداد

رایگان

1362760

151_1362760_پرداخت اقساط

رایگان

1362761

161_1362761_تسویه زودتر از موعد

رایگان

1362762

171_1362762_تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات

رایگان

1362763

181_1362763_لغو تسهیلات و پرداخت فاکتور از طریق اعتبار حساب دیجیتال

رایگان

1362764

191_1362764_لیست اعتبارات تسهیلاتی تخصیص داده شده به مشتری

رایگان

1362765

201_1362765_گزارش مصرف اعتبار تسهیلاتی تخصیص داده شده به مشتری

رایگان

1362766

211_1362766_دریافت لیست جریمه توسط صاحب قرارداد

رایگان

1362767

221_1362767_گزارش مجموع اقساط و جریمه‌های قابل پرداخت

رایگان

1362768

231_1362768_گزارش تجمیعی تسهیلات کاربر به ازای قرارداد

رایگان

1362769

241_1362769_وضعیت استعلام‌های مشتری تسهیلات

رایگان

1362770

251_1362770_لیست قراردادهای قابل استفاده در پرداخت فاکتور

رایگان

1362771

261_1362771_پرداخت فاکتور با استفاده از تسهیلات

رایگان

1362772

281_1362772_لیست توافق‌نامه‌های قرارداد تسهیلات

رایگان

1362773

291_1362773_تایید توافق‌نامه‌های قرارداد تسهیلات-آپلود یک فایل

رایگان

1362774

292_1362774_تایید توافق‌نامه‌های قرارداد تسهیلات-آپلود چند فایل

رایگان

1362775

293_1362775_تایید توافق‌نامه‌های قرارداد تسهیلات-ارسال پیامک تایید

رایگان