معرفی

در وب سرویس و API  استعلام دارنده کارت بانکی، با داشتن شماره کارت بانکی می‌توانید مشخصات دارنده کارت را به دست بیاورید. این سرویس برای افرادی که می‌خواهند انتقال وجه گروهی انجام دهند و یا اپلیکیشن‌های پرداخت وجه کاربردی است. سرویس حاضر استعلام کلیه کارت‌های بانکی را انجام می‌دهد و تنها محدود به بانک پاسارگاد نیست. 

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(1 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

34255

نام و نام خانوادگی دارنده کارت بانکی

3,000 ریال