معرفی

در مجموعه سرویس تبدیل حساب بانکی، وب‌سرویس‌‌های تبدیل شماره حساب به شبا، تبدیل شماره کارت به حساب و تبدیل شماره کارت به شبا را می‌توانید پیدا کنید. این وب‌سرویس‌ها علاوه بر اپلیکیشن‌های مالی و بانکی، می‌تواند به سازمان‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ در توسعه سیستم‌های حسابرسی و مدیریتی کمک کند. 


سرویس‌ها و قیمت‌ها

(3 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

16530448

تبدیل شماره حساب به شبا

4,000 ریال

16530451

تبدیل شماره کارت به شبا

6,500 ریال

16530452

تبدیل شماره کارت به شماره حساب

4,000 ریال