تطبیق صوت و تطبیق تصویر

تطبیق صوت و تطبیق تصویر کاربردی و ابزاری, هوش مصنوعی

سرویس‌ها و قیمت‌‌ها

780 ریال
780 ریال
به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod