مقدمه

در مجموعه سرویس تبدیل حساب بانکی، وب‌سرویس‌‌های تبدیل شماره حساب به شبا، تبدیل شماره کارت به حساب و تبدیل شماره کارت به شبا را می‌توانید پیدا کنید. این وب‌سرویس‌ها علاوه بر اپلیکیشن‌های مالی و بانکی، می‌تواند به سازمان‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ در توسعه سیستم‌های حسابرسی و مدیریتی کمک کند. 

 

فعالسازی سرویس

ارسال درخواست در سایت پادیوم www.podium.ir:

ابتدا وارد سایت پادیوم شده، سپس در بازارچه‌ی API، سرویسهای مورد نظر خود را انتخاب و درخواست استفاده از آن مجموعه سرویس را ارسال کنید.

clasor

درخواست شما توسط کارشناسان پادیوم، بررسی شده و بعد از تایید آن می‌توانید از طربق پنل کسب و کار خود اقدام به دریافت کلید اتصال مربوط به آن سرویس نمایید.

clasor

منو: پنل کسب و کار – منوی میزکار سرویس گیرنده – درخواستهای ارسالی – در بخش مربوط به سرویس مورد نظر با کلیک بر روی "جزئیات درخواست"

درلیست باز شده با کلیک بر روی تصویر کلید سمت چپ هر سطر جدول می‌توانید ApiKey مربوط به آن سرویس را دریافت و ذخیره کنید.

لینک پنل کسب و کار                                                                                                                                                                                     https://panel.pod.ir/Businesses/Requestwebservices

clasor

 

 

نکته : این کلید در تمام درخواست‌های ارسالی از آن سرویس ، ثابت است تا زمانی که کلید جدیدی برای آن سرویس دریافت نشود و به محض دریافت مقدار جدید برای سرویس مورد نظر, کلید قبلی منقضی خواهد شد.

-این کلید در فیلد scApiKey در بخش body درخواست HTTP ، استفاده می شود.

clasor

دریافت کلیدهای سرویس یک (دسته/مجموعه) سرویس در قالب یک فایل:

بعداز فشردن دکمه ی تایید سرویس در پنجره باز شده بالا ، برای تمامی سرویسهای موجود در پنل می‌توانید از گزینه "دریافت فایل خروجی"، لیست کاملی از سرویس‌ها و کلیدهای scApiKey متناظر با هر یک را دریافت کنید.


تبدیل شماره حساب به شبا

از این سرویس برای تبدیل شماره حساب به شبا استفاده می‌شود. فهرست بانکهایی که این سرویس در آنها قابل استفاده است، در بخش «جدول کد بانکها» قابل مشاهده است.

شناسه سرویس : 16530448

(سندباکس: ندارد)

توضیحات

مقدار

نام پارامتر

ورودی

Header

توکن ثابت کسب وکار، که از پنل کسب وکار قابل دریافت است

yourBusinessToken

_token_

این پارامتر همواره دارای مقدار ثابت 1 است .

1

_token_issuer_

این پارامتر نوع داده ارسالی به سرور را مشخص میکند که همواره باید دارای مقدار ثابت application/x-www-form-urlencoded'  باشد

application/x-www-form-urlencoded

Content-Type

در صورت ارسال false ، متادیتای خروجی سرویس ، که شامل رفرنس نامبر و کد خطا و ... می باشد از بدنه ی پاسخ حذف میشوند و در هدر پاسخ خواهند آمد ،

 نتیجه  نهایی سرویس نیز به صورت Parse شده نمایش داده میشود.

true/false

scWrapper

Body

شناسه سرویس

16530448

scProductId

کلید فراخوانی سرویس  

 

scApiKey

الزامی - کد بانک مطابق جدول

 

bankCode

الزامی - شماره حساب ، مطابق با فرمت بانک موردنظر

 

depositNumber

خروجی

در صورت وقوع خطا در فراخوانی سرویس true خواهد بود

true/false

hasError

جهت بررسی لاگ درخواست و ریسپانس توسط کارشناسان پادیوم ، استفاده میشود. توصیه می شود این پارامتر را برای هر درخواست ذخیره کنید.

string

referenceNumber

نتیجه ی نهایی سرویس  

string

result.result

result

شماره حساب ارسالی در ورودی

 

number

اطلاعات مربوط به حساب شامل :

bank : شناسه بانک مربوط به شماره حساب ( رجوع شود به جدول کد بانک )

iban : شبا بدست آمده از شماره حساب

 

depositToIBANInfo

اطلاعات مربوط به شبا شامل :

bank : شناسه بانک مربوط به شماره حساب ( رجوع شود به جدول کد بانک )

depositNumber : شماره حساب

iban : شبا بدست آمده از شماره حساب

status : وضعیت حساب ،

 ACTIVE ( فعال )

BLOCK_WITH_DEPOSIT : حساب بلاک شده است اما قابلیتی واریز دارد.

BLOCK_WITHOUT_DEPOSIT : حساب بلاک شده است و قابلیت واریز ندارد.

IDLE : حساب راکد

UNKNOWN :  نامشخص

owners :  لیستی از نام و نام خانوادگی صاحبان حساب

 

ibanInfo

نمونه درخواست

HTML

 

نمونه پاسخ

JSON

 

تبدیل شماره کارت به شماره حساب

از این سرویس برای تبدیل شماره کارت به حساب استفاده می‌شود. فهرست بانکهایی که این سرویس در آنها قابل استفاده است، در بخش «جدول کد بانکها» قابل مشاهده است.

شناسه سرویس : 16530452

(سندباکس: ندارد)

توضیحات

مقدار

نام پارامتر

ورودی

Header

توکن ثابت کسب وکار، که از پنل کسب وکار قابل دریافت است

yourBusinessToken

_token_

این پارامتر همواره دارای مقدار ثابت 1 است .

1

_token_issuer_

این پارامتر نوع داده ارسالی به سرور را مشخص میکند که همواره باید دارای مقدار ثابت application/x-www-form-urlencoded'  باشد

application/x-www-form-urlencoded

Content-Type

در صورت ارسال false ، متادیتای خروجی سرویس ، که شامل رفرنس نامبر و کد خطا و ... می باشد از بدنه ی پاسخ حذف میشوند و در هدر پاسخ خواهند آمد ،

 نتیجه  نهایی سرویس نیز به صورت Parse شده نمایش داده میشود.

true/false

scWrapper

Body

شناسه سرویس

16530452

scProductId

کلید فراخوانی سرویس 

 

scApiKey

الزامی - شماره کارت 16 رقم – بدون فاصله و یا کارکتر جداکننده

 

cardNumber

خروجی

در صورت وقوع خطا در فراخوانی سرویس true خواهد بود

true/false

hasError

جهت بررسی لاگ درخواست و ریسپانس توسط کارشناسان پادیوم ، استفاده میشود. توصیه می شود این پارامتر را برای هر درخواست ذخیره کنید.

string

referenceNumber

نتیجه ی نهایی سرویس 

string

result.result

result

شماره کارت  ارسالی در ورودی

 

number

اطلاعات مربوط به حساب شامل :

bank : شناسه بانک مربوط به شماره حساب ( رجوع شود به جدول کد بانک )

iban : شبا بدست آمده از شماره حساب

 

depositToIBANInfo

اطلاعات مربوط به شبا شامل :

bank : شناسه بانک مربوط به شماره حساب ( رجوع شود به جدول کد بانک )

depositNumber : شماره حساب

iban : شبا بدست آمده از شماره حساب

status : وضعیت حساب ،

 ACTIVE ( فعال )

BLOCK_WITH_DEPOSIT : حساب بلاک شده است اما قابلیتی واریز دارد.

BLOCK_WITHOUT_DEPOSIT : حساب بلاک شده است و قابلیت واریز ندارد.

IDLE : حساب راکد

UNKNOWN :  نامشخص

owners :  لیستی از نام و نام خانوادگی صاحبان حساب

 

ibanInfo

شامل :

DEBIT  نقدی

CREDIT اعتباری

CREDIT_SPECIAL اعتباری ویژه

GIFT_CARD کارت هدیه

ONLINE_PREPAID پیش پرداخت آنلاین

VIRTUAL_CARD کارت مجازی

INSTALLMENT_CARD

EMONEY

UNKNOWN نامشخص

 

type

اظلاعات مربوط به حساب

 

depositInfo

کد بانک براساس جدول

 

bank

شماره حساب متعلق به کارت

 

depositNumber

نمونه درخواست

HTML

 

نمونه پاسخ

JSON

 

تبدیل شماره کارت به شبا

از این سرویس برای تبدیل شماره کارت به شبا استفاده می‌شود. فهرست بانکهایی که این سرویس در آنها قابل استفاده است، در بخش «جدول کد بانکها» قابل مشاهده است.

شناسه سرویس: 16530451

(سندباکس : ندارد)

توضیحات

مقدار

نام پارامتر

ورودی

Header

توکن ثابت کسب وکار، که از پنل کسب وکار قابل دریافت است

yourBusinessToken

_token_

این پارامتر همواره دارای مقدار ثابت 1 است .

1

_token_issuer_

این پارامتر نوع داده ارسالی به سرور را مشخص میکند که همواره باید دارای مقدار ثابت application/x-www-form-urlencoded'  باشد

application/x-www-form-urlencoded

Content-Type

در صورت ارسال false ، متادیتای خروجی سرویس ، که شامل رفرنس نامبر و کد خطا و ... می باشد از بدنه ی پاسخ حذف میشوند و در هدر پاسخ خواهند آمد ،

 نتیجه  نهایی سرویس نیز به صورت Parse شده نمایش داده میشود.

true/false

scWrapper

Body

شناسه سرویس

16530451

scProductId

کلید فراخوانی سرویس 

 

scApiKey

الزامی - شماره کارت 16 رقم – بدون فاصله و یا کارکتر جداکننده

 

cardNumber

خروجی

در صورت وقوع خطا در فراخوانی سرویس true خواهد بود

true/false

hasError

جهت بررسی لاگ درخواست و ریسپانس توسط کارشناسان پادیوم ، استفاده میشود. توصیه می شود این پارامتر را برای هر درخواست ذخیره کنید.

string

referenceNumber

نتیجه ی نهایی سرویس 

string

result.result

result

شماره کارت  ارسالی در ورودی

 

number

شامل:

DEBIT  نقدی

CREDIT اعتباری

CREDIT_SPECIAL اعتباری ویژه

GIFT_CARD کارت هدیه

ONLINE_PREPAID پیش پرداخت آنلاین

VIRTUAL_CARD کارت مجازی

INSTALLMENT_CARD

EMONEY

UNKNOWN نامشخص

 

type

اطلاعات مربوط به شبا شامل:

bank : شناسه بانک مربوط به شماره حساب ( رجوع شود به جدول کد بانک )

depositNumber : شماره حساب

iban : شبا بدست آمده از شماره حساب

status : وضعیت حساب شامل :

  •  ACTIVE ( فعال )
  • BLOCK_WITH_DEPOSIT : حساب بلاک شده است اما قابلیتی واریز دارد.
  • BLOCK_WITHOUT_DEPOSIT : حساب بلاک شده است و قابلیت واریز ندارد.
  • IDLE : حساب راکد
  • UNKNOWN :  نامشخص
  • owners :  لیستی از نام و نام خانوادگی صاحبان حساب

 

ibanInfo

نمونه درخواست

HTML

 

نمونه پاسخ

JSON 

 

خطاهای معمول در پلتفرم

کد خطا

توضیح

21

توکن کسب­­وکاری وارد نشده است

227

تایم اوت سرویس اصلی

378

ارسال پاسخ از سرویس اصلی به پلتفرم با مشکل مواجه شده است

403

اجازه انجام انتقال وجه را ندارید" – شما دسترسی لازم به شماره حساب مبدا را ندارید.

خطاهای سرویس دهنده ( جیبیت )

invali.request_body

بدنه درخواست خالی و یا نامعتبر است

forbidden

با پادیوم تماس گرفته شود.

token.is_required

توکن الزامی است.

bank.not_valid

بانک نامعتبر است.

 جدول کد بانک ها

 

 

کد بانک    

 Official Name                               

 Official website     

 MARKAZI       

 Central Bank of the Islamic Republic of Iran

 www.cbi.ir           

 SANAT_VA_MADAN

 Bank of Industry & Mine                     

 www.bim.ir           

 MELLAT        

 Bank Mellat                                 

 www.bankmellat.ir    

 REFAH         

 Refah K. Bank                               

 www.refah-bank.ir    

 MASKAN        

 Bank Maskan                                 

 www.bank-maskan.ir   

 SEPAH         

 Bank Sepah                                  

 www.banksepah.ir     

 KESHAVARZI    

 Bank Keshavarzi Iran                        

 www.bki.ir           

 MELLI         

 Bank Melli Iran                             

 www.bmi.ir           

 TEJARAT       

 Tejarat Bank                                

 www.tejaratbank.ir   

 SADERAT       

 Bank Saderat Iran                           

 www.bsi.ir           

 TOSEAH_SADERAT

 Export Development Bank of Iran             

 www.edbi.ir          

 POST          

 Post Bank Iran                              

 www.postbank.ir      

 TOSEAH_TAAVON 

 Tose'e Ta'avon Bank                         

 www.ttbank.ir        

 KARAFARIN     

 Karafarin Bank                              

 www.karafarinbank.ir 

 PARSIAN       

 Parsian Bank                                

 www.parsian-bank.ir  

 EGHTESAD_NOVIN

 Bank Eghtesad Novin                         

 www.enbank.ir        

 SAMAN         

 Saman Bank                                  

 www.sb24.ir          

 PASARGAD      

 Bank Pasargad                               

 www.bpi.ir           

 SARMAYEH      

 Sarmayeh Bank                               

 www.sbank.ir         

 SINA          

 Sina Bank                                   

 www.sinabank.ir      

 MEHR_IRAN     

 Gharzolhasane Mehr Iran Bank                

 www.qmb.ir           

 SHAHR         

 Shahr Bank                                  

 www.shahr-bank.ir    

 AYANDEH       

 Ayandeh Bank                                

 www.ba24.ir          

 GARDESHGARI   

 Tourism Bank                                

 www.tourismbank.ir   

 DAY           

 Day Bank                                    

 www.day24.ir         

 IRANZAMIN     

 Iran Zamin Bank                             

 www.izbank.ir        

 RESALAT       

 Resalat Gharzolhasane Bank                  

 www.rqbank.ir        

 MELAL         

 Melal Credit Institution                    

 www.melalbank.ir     

 KHAVARMIANEH  

 Middle East Bank                            

 www.middleeastbank.ir

 NOOR          

 Noor Credit Institution                     

 www.noorbank.ir      

 IRAN_VENEZUELA

 Iran-Venezuela BiNational Bank              

 www.ivbb.ir          

 UNKNOWN       

 -                                           

 -                    

 

Clasor npm package version 2.1.4
به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod