پاداسپیس-سرویس‌های کاربردی

معرفی

سرویس پاداسپیس ، امکان استفاده‌ از بستر ابری پلتفرم پاد را برای مشتریان مهیا می‌سازد. این سرویس به صورت REST پیاده سازی شده‌است.

پاداسپیس یک مکان ذخیره‌‌سازی برای فایل‌های مورد‌نیاز کسب‌و‌کار است و در این‌بستر امکان آپلود، دانلود و مدیریت فایل‌های شخصی  وجود‌ دارد.

با استفاده از درخواست‌های HTTP می‌توان بر‌روی منابع کنش انجام‌داد.

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(9 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

2961122

دریافت فایل و پوشه های نشان شده

رایگان

2961143

حذف نشان از فایل یا پوشه

رایگان

2961144

نشان کردن فایل یا پوشه

رایگان

2961146

افزودن اطلاعات همراه فایل

رایگان

2961147

حذف اطلاعات همراه فایل

رایگان

2961149

دریافت اطلاعات همراه فایل

رایگان

2961150

اضافه کردن اطلاعات سیستمی همراه فایل

رایگان

2961181

حذف اطلاعات سیستمی همراه فایل

رایگان

2961263

دریافت تنظیمات اعلان کاربر

رایگان