پاداسپیس-سرویس‌های کاربری

بازارچه پادیوم

معرفی

سرویس پاداسپیس ، امکان استفاده‌ از بستر ابری پلتفرم پاد را برای مشتریان مهیا می‌سازد. پاداسپیس یک مکان ذخیره‌‌سازی برای فایل‌های مورد‌نیاز کسب‌و‌کار است و در این‌بستر امکان آپلود، دانلود و مدیریت فایل‌های شخصی وجود‌ دارد.

 

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(10 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

1480025

دریافت ورژن پاد اسپیس

رایگان

2961266

تغییرتنظیمات اعلان کاربر

رایگان

2961268

بازنشانی تنظیمات اعلان کاربر

رایگان

2961316

دریافت اطلاعات کاربر

رایگان

2961317

دریافت سطوح دسترسی کاربر

رایگان

2961318

دریافت آواتار کاربر

رایگان

2961319

دریافت وضعیت (طرح) کاربر

رایگان

2961320

دریافت پوشه شخصی کاربر

رایگان

2961321

دریافت همه دستگاه های متصل شده به حساب کاربر

رایگان

2961323

حذف دستگاه متصل شده به حساب کاربر

رایگان