مقدمه

سرویس اسپیس ، امکان استفاده‌ از بستر ابری پلتفرم پاد را برای مشتریان مهیا می‌سازد. این سرویس به صورت REST پیاده سازی شده‌است.

اسپیس یک مکان ذخیره‌‌سازی برای فایل‌های مورد‌نیاز کسب‌و‌کار است و در این‌بستر امکان آپلود، دانلود و مدیریت فایل‌های شخصی  وجود‌ دارد.

با استفاده از درخواست‌های HTTP می‌توان بر‌روی منابع کنش انجام‌داد.

 

پیش از شروع

 • URL فراخوانی سرویس­ها:

Production Server: https://api.pod.ir/srv/sc/nzh/doServiceCall

Sandbox Server:https://sandbox.pod.ir/srv/sc/nzh/doServiceCall

 • تمامی درخواست­ها با متد POST ارسال می­شوند.
 • فیلدهای زیر درHeader تمامی درخواست­ها ثابت است:

پارامتر

توضیحات

_token_

توکن کسب­وکاری دریافتی از پنل

_token_issuer_

مقدار ثابت "1"

 • فیلدهای زیر در بدنه‌ی تمامی درخواست‌ها ثابت است (با فرمت x-www-form-urlencoded):

پارامتر

توضیحات

scProductId

شناسه­‌ی سرویس مدنظر

scApiKey

راهنمای دریافت این پارامتر در این لینک موجود است.

 • علاوه بر موارد بالا که ثابت هستند، اگر سرویس نیاز به پارامتر دیگری داشته باشد در داکیومنت مربوطه ذکر شده است.
 • خروجی: ساختار کلی پاسخ دریافتی در این لینک به تفصیل شرح داده شده است.

نکته:پس از درخواست سرویس به پادیوم، همکاران ما درخواستهای ارسالی را بررسی می‌کنند. در صورت عدم دریافت تایید کرد بر روی درخواست ارسالی ظرف یک روز کاری،به همکاران ما از طریق شماره تلفن (021-89518989) و یا در گروه واتس‌اپ اطلاع دهید تا دسترسی به سرویس موردنظر برای شما فعال شود.

 

گروه کاربران

 • ایجاد گروه کاربران

از این متد برای ایجاد یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961747

پارامتر ورودی‌:

ssoid*

  لیست ssoid افراد مورد نظر برای اضافه شدن به گروه

  برای این درخواست باید درخواست دهنده نقش USER_GROUP_MANAGER_ROLE داشته باشد.

پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

 

 

حذف گروه کاربران

از این متد برای حذف یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961748

پارامتر ورودی‌:

userGroupHash*

  هش گروه کاربران مورد نظر

 برای این درخواست باید درخواست دهنده نقش USER_GROUP_MANAGER_ROLE داشته باشد.

پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

 

 

 

دریافت اطلاعات یک گروه کاربری

از این متد برای دریافت اطلاعات یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961750

پارامترهای ورودی‌::

userGroupHash*

 هش گروه کاربران مورد نظر

fullEntity

مشاهده جزئیات کامل  فایل های گروه

پیش فرض = false

 پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

 

اشتراک فایل با گروه کاربران

از این متد برای اشتراک گذاری فایل با یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961750

پارامترهای ورودی‌:

userGroupHash*

  هش گروه کاربران مورد نظر

fileHash*

هش فایل جهت اشتراک گذاری 

 برای این درخواست باید درخواست دهنده نقش USER_GROUP_MANAGER_ROLE داشته باشد.

پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

 

 

حذف فایل مشترک شده با گروه کاربران

ز این متد برای حذف اشتراک گذاری فایل با یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961751

پارامترهای ورودی‌:

userGroupHash*

  هش گروه کاربران مورد نظر

fileHash*

هش فایل جهت حذف اشتراک گذاری (الزامی)

 برای این درخواست باید درخواست دهنده نقش USER_GROUP_MANAGER_ROLE داشته باشد.

اضافه کردن کاربر به گروه کاربارن

از این متد برای افزودن یک کاربر به یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961752

پارامترهای ورودی‌:

userGroupHash*

 هش گروه کاربران مورد نظر

ssoId*

لیست ssoid افراد مورد نظر برای اضافه شدن به گروه (الزامی)

 برای این درخواست باید درخواست دهنده نقش USER_GROUP_MANAGER_ROLE داشته باشد.

پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

 

 

حذف کاربر از گروه کاربران 

از این متد برای حذف کاربر از یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961753

پارامترهای ورودی‌:

userGroupHash*

 هش گروه کاربران مورد نظر (الزامی)

ssoId*

لیست ssoid افراد مورد نظر برای حذف شدن از گروه(الزامی)

removeGroupIfEmpty

حذف گروه درصورت خالی شدن

پیش فرض = false

 برای این درخواست باید درخواست دهنده نقش USER_GROUP_MANAGER_ROLE داشته باشد.

پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

java

 

 

آپلود فایل در گروه کاربران 

از این متد برای آپلود فایل در یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961754

پارامترهای ورودی‌:

userGroupHash*

  هش گروه کاربران مورد نظر

file*

فایل برای آپلود (الزامی)

userMetadata

اطلاعات همراه فایل

description

توضیحات فایل

tags

آرایه تگهای فایل

uploadKey

کلید بارگذاری

واضح است که کاربر آپلود کننده باید در گروه کاربران حضور داشته باشد.
پس از این درخواست برای اینکه کاربر آپلود کننده یا کاربران دیگر بتوانند به فایل دسترسی داشته باشند باید فایل توسط ایجاد کننده ی گروه کاربری با گروه کاربران اشتراک گذاری شود.

پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

آپلود تصویر در گروه کاربران 

از این متد برای آپلود تصویر در یک گروه کاربران استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961755

پارامترهای ورودی‌:

userGroupHash*

هش گروه کاربران مورد نظر (الزامی)

file*

  فایل تصویر برای آپلود (الزامی)

path

مسیر آپلود فایل

folderHash

کد هش فولدری که فایل می خواهد درونش آپلود شود.به صورت پیش فرض در root آپلود می شود.

x

  شروع عرض برش

y

شروع ارتفاع برش

width

مقدار عرض برش

height

مقدار ارتفاع برش

userMetadata

اطلاعات همراه فایل

Description

String

توضیحات فایل

tags

آرایه تگهای فایل

uploadKey

کلید بارگذاری

 پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

 

فعالیت‌ها

دریافت فعالیت‌های اخیر 

از این متد برای دریافت فعالیت های اخیر کاربر استفاده می­شود.

 • شماره سرویس : 2961756

پارامترهای ورودی‌:

 start

ایندکس شروع اولین آیتم برای بازگردانی

size

تعداد آیتم های بازگردانی شده

desc

مرتب سازی نزولی.

 پاسخ نمونه درصورت موفقیت‌آمیز بودن:

json

کدهای خطای سرویس

400

INVALID_REQUEST

درخواست نامعتبر

400

INVALID_HASH_TYPE

هش نادرست

400

INVALID_DATA

داده ورودی نامعتبر

400

CANNOT_BOOKMARK_DELETED_ENTITY

نشان گذاری فایل حذف شده

400

INVALID_SSO_TYPE

مرکز sso نامعتبر

400

INVALID_REDIRECT_URI

آدرس بازگشت نامعتبر

400

INVALID_HASH

هش نامعتبر

400

INVALID_NAME

نام نامعتبر

400

INVALID_AUTHENTICATION_INFORMATION

اطلاعات کاربری نامعتبر

400

INVALID_SORT_PROPERTY

پارامتر مرتب سازی نامعتبر

400

LAST_FILE_VERSION

عدم امکان بازگشت به نسخه آخر

 

400

INVALID_EXPIRATION_DATE

تاریخ انقضای اشتباه

400

INVALID_DATE

تاریخ نامعتبر

400

INVALID_DATE_FORMAT

فرمت نامعتبر تاریخ

400

             INVALID_DATE_FORMAT_YYMMDD

فرمت نامعتبر تاریخ

400

INVALID_DATE_INTERVAL

بازه تاریخی اشتباه

400

INVALID_PHONE_NUMBER

شماره موبایل اشتباه

400

INVALID_NATIONAL_CODE

فرمت اشتباه کد ملی

400

INVALID_PAGINATION_PARAM

پارامتر های صفحه بندی نامعتبر

400

INVALID_PAGINATION_SIZE

پارامتر size غیرمجاز

400

INVALID_FOLDER_DEPTH

عمق پوشه غیر مجاز

400

INVALID_FILTER_PARAMETER

پارامتر فیلتر نامعتبر

400

INVALID_FILE_SIZE

تعداد فایلهای بیش از حد مجاز

400

INVALID_FOLDERTREE_SIZE

اندازه بیش از حد درخت پوشه

400

INVALID_FOLDER_FORMAT

فرمت مسیر (directory) نادرست

 کپی یا انتقال غیرمجاز

400

MOVE_INSIDE_ITS_OWN

انتقال پوشه  داخل خودش

400

MOVE_INSIDE_ITS_SUBFOLDER

انتقال پوشه داخل پوشه های فرزند خودش

400

COPY_INSIDE_ITS_OWN

کپی پوشه درون خودش

400

 COPY_INSIDE_ITS_SUBFOLDER

کپی پوشه داخل پوشه های فرزند خودش

درخواست‌های نامعتبر 

400

DUPLICATE_NAME

نام تکراری در پوشه

400

ONLY_TRASHED_ENTITIES_CAN_BE_WIPED

عدم امکان حذف دائمی فایل های trash نشده

400

FILE_NOT_SENT

فایل ارسال نشده

400

ENTITY_BEEN_SHARED

اشتراک گذلری تکراری

400

INVALID_PLAN_ID

شناسه طرح نادرست

400

INVALID_PLAN_DATE

خرید طرح با زمان کمتر از طرح فعلی

400

INVALID_BILL_NUMBER

فاکتور کنسل شده

400

SSO_INVALID_REQUEST

کد تایید نامعتبر

 مربوط به فضای ذخیره سازی

402

INSUFFICIENT_SPACE

عدم وجود فضای کافی

402

PAYMENT_REQUIRED

نیاز به خرید طرح

 دسترسی‌های غیرمجاز

403

WRONG_PASSWORD

رمز نادرست

403

FORBIDDEN

دسترسی غیرمجاز

403

SHARE_FORBIDDEN

عدم دسترسی برای اشتراک گذلری

 پیدا نشدن منابع

404

NOT_FOUND

عدم وجود درخواست

404

ENTITY_NOT_FOUND

عدم وجود فایل یا پوشه

404

FILE_NOT_FOUND

عدم وجود فایل

404

FOLDER_NOT_FOUND

عدم وجود پوشه

404

SHARE_NOT_FOUND

عدم وجود اشتراک گذاری

404

USERGROUP_NOT_FOUND

عدم وجود گروه کاربری

404

USER_NOT_FOUND

عدم وجود کاربر

404

DESTINATION_FOLDER_NOT_FOUND

عدم وجود پوشه مقصد

404

THUMBNAIL_NOT_FOUND

عدم وجود تصویر شاخص

404

PLAN_NOT_FOUND

عدم وجود طرح

404

BILL_NUMBER_NOT_FOUND

عدم وجود شناسه کسب و کاری فاکتور

404

AVATAR_NOT_FOUND

عدم وجود آواتار

404

METADATA_KEY_NOT_FOUND

عدم وجود کلید داده شده

404

METADATA_KEYS_NOT_FOUND

عدم وجود کلیدهای داده شده

404

NOT_FOUND_PLATFORM

عدم وجود پلتفرم

404

STREAMER_NOT_FOUND

عدم وجود استریمر فعال

404

BUSINESS_NOT_FOUND

عدم وجود کسب و کار

404

UPLOAD_KEY_NOT_FOUND

عدم وجود کلید آپلود

404

ENTITY_IS_REMOVED

فایل یا پوشه حذف شده

 غیرقابل پذیرش

406

NAME_NOT_CHANGED

عدم تغیرنام

406

NOT_ACCEPTABLE

عدم قبول محتوای ارسالی

406

NOT_STREAMABLE

عدم امکانم استریم کردن فایل

 خطاهای دیگر

401

UNAUTHORIZED

عدم دسترسی

401

INVALID_AUTHORIZATION_TYPE

نوع احراز هویت نامعتبر

401

USER_GROUP_OWNER_UNAUTHORIZED

عدم دسترسی به گروه کاربری

401

FILE_OWNER_UNAUTHORIZED

عدم دسترسی به فایل

401

UPLOAD_KEY_HAS_BEEN_DELETED

کلید حذف شده

401

UPLOAD_KEY_DOES_NOT_EXIST

عدم وجود کلید

401

UPLOAD_KEY_IS_NOT_VALID

کلید نامعتبر

403

BUSINESS_IS_NOT_CONFIRMED

کسب و کار تایید نشده

403

NON_BUSINESSES_CANT_REQUEST_ACCESS

عدم امکان درخواست برای کاربران غیرکسبو کار

403

Bulk_API_INVALID_BATCH_API

عدم پشتیبانی url‌ از حالت batch

413

Bulk_API_PAYLOAD_TOO_LARGE

تعداد عملیات بیش از سقف مجاز

409

FILE_ALREADY_EXISTS

فایل قبلا ارسال شده

409

TEAM_ALREADY_EXIST

تیم قبلا ایجاد شده

409

BUSINESS_ACCESS_ALREADY_REQUESTED

درخواست دسترسی قبلا ارسال شده

 خطاهای داخلی

500

UNKNOWN_ERROR

خطای ناشناخته

501

MUST_IMPLEMENT

پیاده سازی نشده

502

BAD_GATEWAY

عدم توانایی برقراری ارتباط

Clasor npm package version 2.1.4
به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod