مقدمه

در این سرویس امکان استعلام اطلاعات اصناف و شرکت ها بر اساس شناسه ملی شرکت و شخص آخرین تغییرات روزنامه رسمی کشور فراهم می نماید.

پیش از شروع

 • URL فراخوانی سرویس­ها:

Production Server: https://api.pod.ir/srv/sc/nzh/doServiceCall

Sandbox Server:https://sandbox.pod.ir/srv/sc/nzh/doServiceCall

 • تمامی درخواست­ها با متد POST ارسال می­شوند.
 • فیلدهای زیر درHeader تمامی درخواست­ها ثابت است:

پارامتر

توضیحات

_token_

توکن کسب­وکاری دریافتی از پنل

_token_issuer_

مقدار ثابت "1"

 • فیلدهای زیر در بدنه‌ی تمامی درخواست‌ها ثابت است (با فرمت x-www-form-urlencoded):

پارامتر

توضیحات

scProductId

شناسه­‌ی سرویس مدنظر

scApiKey

راهنمای دریافت این پارامتر در این لینک موجود است.

 • علاوه بر موارد بالا که ثابت هستند، اگر سرویس نیاز به پارامتر دیگری داشته باشد در داکیومنت مربوطه ذکر شده است.
 • خروجی: ساختار کلی پاسخ دریافتی در این لینک به تفصیل شرح داده شده است.

نکته: پس از درخواست سرویس به پادیوم، همکاران ما درخواستهای ارسالی را بررسی می‌کنند. در صورت عدم دریافت تایید کرد بر روی درخواست ارسالی ظرف یک روز کاری،به همکاران ما از طریق شماره تلفن (021-89518989) و یا در گروه واتس‌اپ اطلاع دهید تا دسترسی به سرویس موردنظر برای شما فعال شود.

 

استعلام اصناف یک کد ملی

این سرویس با توجه به اصناف ثبت شده هر شخص در مرجع رسمی سازمان های صنفی کشور، لیست اصناف هر شخص و اطلاعات هر واحد صنفی را برمیگرداند.

 • شناسه سرویس : 2396696

 • شناسه سرویس سندباکس: 165112
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

PersonId

String

اجباری

کد ملی شخص

 • پارامتر های خروجی :

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result :

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

 • مشخصات پارامتر پاسخ

نام پارامتر

نوع

توضیحات

SenfId

String

شناسه صنفی

Company

String

شناسه ملی یا نام شرکت صاحب واحد صنفی

نکته: در بعضی واحدهای صنفی قدیمی، شناسه ملی شرکت ثبت نشده و فقط نام شرکت ثبت شده است.

 

مجوزهای صنفی یک فرد

این سرویس با توجه به اصناف ثبت شده هر شخص در مرجع رسمی سازمان های صنفی کشور، لیست اصناف هر شخص و اطلاعات هر واحد صنفی را برمیگرداند.

 • شناسه سرویس : 2396760

 • شناسه سرویس سندباکس: 165113
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

SenfId

String

اجباری

شناسه صنفی

 • پارامتر های خروجی:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result :

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

مشخصات پارامتر پاسخ

نام پارامتر

نوع

توضیحات

Id

String

شناسه صنفی

RequestType

String

آخرین نوع تقاضا )مثل صدور یا تمدید(

LicenseRequestType

String

نوع پروانه

PersonalityType

String

نوع شخصیتی )حقیقی/حقوقی(

IssueDate

String

تاریخ صدور

ExpireDate

String

تاریخ انقضا

LicenseStatus

String

وضعیت پروانه

JobType

String

نوع فعالیت )تولیدی/توزیعی(

CardPaymentStatus

String

آخرین وضعیت پردات ح ق عضویت

FullName

String

نام متقاضی

Guild

String

رسته

IsicCoding

String

کد آیسیک

UnitOstan

String

استان واحد صنفی

UnitShahrestan

String

شهر ستان واحد صنفی

UnitShahr

String

شهر واحد صنفی

Address

String

آدرس واحد صنفی

PhoneNo

String

تلفن واحد صنفی

PostalCode

String

کد پستی واحد صنفی

OrganStruct

String

سازمان صادر کننده

Organ

String

عنوان اتحادیه

Ostan

String

استان اتحادیه

Shahrestan

String

شهرستان اتحادیه

OrganAddress

String

آدرس اتحادیه

Phone

String

تلفن تحادیه

 

صاحبین امضا شرکت

این سرویس با توجه به آخرین آگهی روزنامه رسمی هر شرکت مبنی بر معرفی صاحبین امضا و تحلیل آن، اطلاعات تحلیل شده آن را در خروجی ارسال می کند. بر اساس متون اعلام صاحبین امضا در آگهی ها، سه حالت پرکاربرد وجود دارد که اکثر شرکت ها از آنها استفاده میکنند

 - صاحبین امضا برای اسناد مالی تعهدآور

 - صاحبین امضا برای اسناد عادی

- صاحبین امضا برای همه انواع اسناد در هر آگهی ممکن یک حالت یا بیشتر از این انواع استفاده شود.

به همین جهت هر سه این مورد به صورت آرایه ای از اشخاص معرفی شده در خروجی آورده می شود. برای مثال (که در پایین هم آورده شده است) صاحبین امضای اسناد مالی تعهدآور، اشخاص A و B باشند که در این متن توضیحی درباره اسناد عادی ذکر نشده و در جمله دیگری راجع به اسناد عادی نوشته شده باشد که در آن راجع به اسناد مالی توضیحی داده نشده است.

 • شناسه سرویس : 2396655

 • شناسه سرویس سندباکس: 165114
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

CompanyId

Integer

اجباری

شناسه ملی شرکت

 • پارامتر های خروجی:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result:

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

 • مشخصات پارامتر پاسخ:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

ad number

String

شناسه صنفی

Obligatory Signature Holders

String

آخرین نوع تقاضا )مثل صدور یا تمدید(

Normal Signature Holders

String

نوع پروانه

signature item full text

String

نوع شخصیتی )حقیقی/حقوقی(

Obligatory and Normal Signature Holders

String

تاریخ صدور

newspaperDate

String

تاریخ انقضا

newsletterDate

String

وضعیت پروانه

minutesDate

String

نوع فعالیت )تولیدی/توزیعی(

نکته: در بعضی شرکتها سخت گیری کمتری برای صاحبین امضا دارند و ممکن است از اعضای غیر رسمی شرکت مانند مدیر مالی یا قائم مقام نام ببرند.

حالت دیگر این است که یکی یا چند نفر از صاحبین امضا را از بین گروهی از افراد انتخاب کنند.

ساده ترین آن "احدی از مدیران" یا "یکی از اعضا هیئت مدیره" است و حالت های پیچیده تر نیز وجود دارد: تعریف گروه الف و ب و انتخاب "یکی از اعضای گروه الف و دو نفر از اعضای گروه ب به همراه مدیرعامل و مهر شرکت".

 در این شرایط به دلیل پیچیدگی و حساسیت موضوع، نیاز به خواندن متن اصلی (Full text) است.

در این شرایط، با توجه به تنوع و استثناهای متعدد و امکان جایگزینی افراد بدون سمت رسمی، نیاز به خواندن متن اصلی (Full Text) است.

 

دریافت اطلاعات کلی شرکت

این سرویس برای دریافت اخرین آگهی های شرکت و همچنین مشخصات ثبتی آن استفاده میشود

 • شناسه سرویس : 2396648

 • شناسه سرویس سندباکس: 165115
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

companyid

String

اجباری

شناسه ملی شرکت

 • پارامتر های خروجی:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

پارامتر های پاسخ سرویس در Result :

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

دریافت آگهی‌های روزنامه رسمی شرکت

این سرویس برای دریافت اخرین آگهی های شرکت استفاده میشود.

 • شناسه سرویس : 2396649

 • شناسه سرویس سندباکس: 165116
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

companyid

String

اجباری

شناسه ملی شرکت

 • پارامتر های خروجی :

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result :

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

این سرویس برای دریافت اعضا و سهام داران یک شرکت استفاده میشود.

 • شناسه سرویس : 2396654

 • شناسه سرویس سندباکس: 165117
 • پارامتر ورودی سرویس:

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

companyid

String

اجباری

شناسه ملی شرکت

 • پارامتر های خروجی:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result:

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

استعلام شرکت‌های یک فرد

 • شناسه سرویس : 2396656

 • شناسه سرویس سندباکس: 165118
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

nationalid

String

اجباری

کد ملی شخص

 • پارامتر های خروجی:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result:

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

استعلام جزئیات آگهی تغییرات شرکت

 • شناسه سرویس : 2396657

 • شناسه سرویس سندباکس: 165119
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

Newsid

String

اجباری

شناسه آگهی تغییرات

 • پارامتر های خروجی:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result:

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

جستجوی نام شرکت یا اشخاص حقیقی و حقوقی

توسط این سرویس امکان جستجوی نام شرکت ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. با این تفاوت که در پاسخ سرویس تمام شرکت هایی که در لیست اعضا یا نام آن به کار رفته باشد بازگردانده می شود.

 • شناسه سرویس : 2396658

 • شناسه سرویس سندباکس: 165120
 • پارامتر ورودی سرویس

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

Name

String

اجباری

نام شخص

 • پارامتر های خروجی:

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result:

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

استعلام مجوزهای یک شرکت

 • شناسه سرویس : 2396660

 • شناسه سرویس سندباکس: 165121
 • پارامتر ورودی سرویس:

نام پارامتر

نوع

اختیاری / اجباری

توضیحات

companyid

String

اجباری

شناسه ملی شرکت

 • پارامتر های خروجی :

نام پارامتر

نوع

توضیحات

hasError

bool

نشان دهنده ی این است که  آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر.

messageId

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

referenceNumber

string

شناسه ی درخواست در پلتفرم پاد.

errorCode

int

کد ارور پلتفرمی.

Count

int

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Ott

string

پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد.

Result

object

نتیجه ی فراخوانی سرویس در این آبجکت نمایش داده می شود که در ادامه شرح داده خواهد شد.

نکته: طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 • پارامتر های پاسخ سرویس در Result:

به صورت کلی پاسخ خروجی result  صورتی زیر میباشد.

json

 

 

کدهای خطای سرویس اصلی

کد خطا

عنوان

توضیحات

429

اتمام اعتبار

 

121

خطایrovider

 

122

خطایrovider

 

123

خطایrovider

 

124

خطایrovider

 

125

خطایrovider

 

101

شناسه ملی اشتباه

 

102

شرکت بدون هیچ آگهی

 

103

شرکت بدون آگهی از نوع تغییر صاحبین امضا

 

Clasor npm package version 2.1.4
به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod