معرفی

با استفاده از سرویس‌های این مجموعه سرویس می‌توانید اطلاعات و گزارش تراکنش‌های پایا و ساتنا ی حساب‌های خود را مشاهده کنید.

براساس ماهیت حساب بانکی خود ، یکی از دو فرم حقیقی / یا حقوقی زیر را دانلود و بعد از کامل نمودن اطلاعات موردنیاز ، آن را به یکی از شعبه بانک پاسارگاد تحویل دهید.

دانلود فرم درخواست بانک

سرویس‌ها و قیمت‌ها

(6 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

1077447

لیست سپرده های مشتری

رایگان

1077449

اطلاعات سپرده مشتری-پادیوم

2,000 ریال

1077467

صورتحساب سپرده

2,000 ریال

1240530

لیست تراکنشهای پایا

رایگان

1241492

لیست تراکنشهای ساتنا

رایگان

1337328

موجودی سپرده

2,000 ریال