انتقال وجه سپرده

انتقال وجه سپرده سپرده بانکی پاسارگاد

سرویس‌ها و قیمت‌‌ها

استعلامی
500 ریال
5,000 ریال
رایگان
رایگان
250,000 ریال
رایگان
رایگان
رایگان

سوالات متداول

به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod