معرفی

برای انجام بسیاری از فعالیت‌ها مانند امور مالی که نیاز به احراز هویت شخص متقاضی است، تا کنون نیاز به حضور فیزیکی شخص برای انجام احراز هویت بوده است؛ اما با پیشرفت هوش مصنوعی و استفاده روزافزون از آن در کسب‌وکارها، امکان احراز هویت تصویری شامل تطبیق و اعتبارسنجی تصویر و ویدئو و راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی با پایگاه‌های مربوطه از قبیل سازمان ثبت احوال کشور فراهم شده است.

با استفاده از مجموعه سرویس احراز هویت تصویری عصر داده می‌توانید تطبیق چهره فرد با عکس کارت ملی وی را انجام دهید، اطلاعات تصویر کارت ملی وی را استخراج نموده و میزان تطابق این اطلاعات با اطلاعات پایگاه داده ثبت احوال را مشخص نمایید و نیز با استفاده از سرویس اعتبارسنجی ویدئو مشخص کنید که آیا ویدئوی دریافت شده متعلق به فرد با کارت ملی ارائه شده است یا خیر؛ همچنین امکان اعتبارسنجی زنده بودن ویدئو نیز با این سرویس فراهم است.


سرویس‌ها و قیمت‌ها

(3 سرویس)

شناسه سرویس

نام سرویس

قیمت

1850239

سرویس تطبیق چهره

26,000 ریال

1880188

احراز هویت ویدئویی

58,500 ریال

1882588

دریافت اطلاعات کارت ملی از تصویر و مقایسه با اطلاعات ثبت احوال.

35,000 ریال