حساب دیجیتال پاسارگاد

خدمت‌دهنده

بازارچه پادیوم

گزارش فراخوانی‌های آزمایشی

تعداد فراخوانی مجاز : -
تعداد فراخوانی مصرفی : -
تعداد فراخوانی باقی‌مانده : -

GETدریافت پروفایل کاربر

Header Parameters

Content-Type

Content-Type پیش فرض

Body Parameters

client_id

برای دریافت client_metadata این پارامتر ارسال گردد

client_secret

برای دریافت client_metadata این پارامتر ارسال گردد

_token_

توکنی که بعد از ورود به سیستم یا از پنل کسب و کار دریافت شده است و می توان به عنوان پارامتر هم وارد نمود

_token_issuer_

مرجع صادرکننده توکن و می توان به عنوان پارامتر هم وارد نمود. 0: توکن های داخلی (پیشفرض). 1: توکن های دریافت شده از sso

نتیجه

کرل درخواست :

خروجی :

به پادیوم قدرت داده اند:
pasargad
fanap
pod